ประเพณีต่างประเทศ

ประเพณียี่เป็ง, ประเทศไทย (Yi Peng, Thailand)

ประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา เป็นที่รู้กันดีว่าประเพณีดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวหรือชาวท้องถิ่นเองยังนิยมมาลอยโคมกันอย่างต่อเนื่อง

แม้ในระยะหลังอาจมีการสั่งห้ามหรือต้องเคารพกฎเนื่องจากกระทบการเดินทางของสายการบินต่าง ๆ อย่างไรก็ดีประเพณีดังกล่าวก็ช่วยสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเชียงใหม่มากขึ้นในช่วงวันลอยกระทง