ประเพณีต่างประเทศ

ประเพณีสิงคโปร์

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมประจำชาติสิงคโปร์

ประชากรของประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงส่วนใหญ่ยังยึดถือขนบธรรมเนียมในแบบดั้งเดิม ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษหรือว่าการไหว้บรรพบุรุษ และความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าที่มีความคิดแตกต่างกันไป ชาวจีนส่วนมากจะบูชาเจ้าแม่กวนอิมธิดา ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ให้ความเมตตา ความสุข เทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ขณะที่ชาวฮินดูบูชา เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น

  
เทศกาลตรุษจีน-เป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีที่ชาวจีนต้องจัดขึ้นมา
เทศกาล Good Friday-จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสละชีวิตของพระเยซูบนไม้กางเขนของชาวคริตส์ในเดือนเมษายน

 

เทศกาล Hari Raya Puasa
-เทศกาลการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม ที่จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดพิธีถือศิลอดหรือรอมฏอนในเดือนตุลาคม

เทศกาล Deepavali-ประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกๆปีหรือตรงกับช่วงหลังออกพรรษาของบ้านเรา ชาวอินเดียจะมีเทศกาลประจำปีเรียกว่าเทศกาล Diwali (ดีวาลี) หรือ Deepavali (ดีพาวลี) จะเรียกแบบที่หนึ่งหรือที่สองก็ได้ Diwali เป็นภาษาฮินดี ส่วน Deepavali เป็นภาษาสันสกฤต Diwali หรือ Deepavali หมายความว่าแถวแห่งตะเกียง เป็นเทศกาลแห่งแสงและการประดับไฟของชาวฮินดู งานเฉลิมฉลอง Deepavali คือ หนึ่งในงานสำคัญทาง ศาสนาของชาวอินเดีย ที่นับถือศาสนาฮินดูและถือเป็นวันปีใหม่ นอกเหนือวันสำคัญทางศาสนาอื่น เช่น Chinese New Year, Hari Raya Aidil Fitri และ Christmas เป็นต้น ตามประเพณีงานฉลองวันปีใหม่ Dee-pavali ประกอบ 4 ปัจจัยสำคัญของงานครั้งนี้ คือ ตำนาน ประวัติความเป็นมา พิธีเตรียมงานฉลอง สุดท้ายจบลงด้วยการรับประทานอาหารที่จัดเตรียมไว้ในงาน