ประเพณีต่างประเทศ วัฒนธรรมต่างประเทศ วัฒนธรรมแปลกๆของญี่ปุ่น

ประเพณีหิมะซัปโปโร ญี่ปุ่น

ประเพณีหิมะซัปโปโร ญี่ปุ่น

 

สถานที่จัดงาน 3 แห่ง ที่ให้เข้าชมประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่น้อยและเล่นหิมะ เป็นงานเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจากทั่วโลก 5 กุมภาพันธ์ ~ 12 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2018งานเทศกาลหิมะซัปโปโรที่เริ่มจากการที่นักเรียนชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลายในท้องถิ่นสร้างประติมากรรมหิมะจำนวน 6 ตัวที่สวนโอโดริ เมื่อปี ค.ศ. 1950 (ปีโชวะ 25) นั้น ปัจจุบันได้กลายเป็นงานเทศกาลขนาดใหญ่ในฤดูหนาวของซัปโปโรที่มีผู้มาเยือนจากทั้งในและต่างประเทศถึงประมาณกว่า 2 ล้านคน

พื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตรของสวนโอโดริ ตั้งแต่ 1~ 12 โชเมะนั้นจะมีประติมากรรมหิมะต่างๆ ทั้งใหญ่น้อยตั้งเรียงรายกัน และจะมีการแสดงแสงสีตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึง 22:00 น. ที่ 11 โชเมะ ซึ่งมีการจัดประกวดประติมากรรมหิมะจะมีทีมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วม และสามารถชมขั้นตอนการสร้างได้ในระหว่างที่มีการจัดงาน นอกจากสถานที่จัดงานซึโดมซึ่งมีสไลเดอร์ขนาดใหญ่และจัดงานเทศกาลกลางแจ้งที่จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะแล้ว ที่สถานที่จัดงานซุซุกิโนะยังมีการประกวดแกะสลักน้ำแข็ง และแสดงแสงสีประติมากรรมน้ำแข็งและไอซ์บาร์ด้วย สถานที่จัดงานแต่ละแห่งจะให้ความหมายที่แตกต่างกันไป จึงขอเชิญไปดื่มด่ำกับงานเทศกาลในฤดูหนาวให้เต็มที่ !