ประเพณีต่างประเทศ วัฒนธรรมต่างประเทศ เกร็ดความรู้

ประเพณีและวัฒนธรรม ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ นอภ.แม่อาย

ที่น่าสนใจอีกคือ ผืนนาพื้นที่นาบ่าอื้น อยู่บนดอยกลางหุบเขา มีอากาศบริสุทธิ์ ทิวทัศน์สวยงามมาก ฝรั่งชอบไปเที่ยว ถ้าใครยังไม่ได้ไป จึงอยากขอแนะนำให้ไปเที่ยวชมกัน นายนพดล ปะแอ๋ หน.ชนเผ่าราหู่ มัคคุเทศก์ประจำหมู่บ้านกล่าว.

นอภ.แม่อาย กล่าวว่า ต.แม่สาว เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.แม่สาว มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งวัดวาอาราม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง บ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยผ้าห่มปก ชล ประทานแม่สาว บ้านหมอกเปา ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีเสน่ห์ต่อการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ อีกแห่งหนึ่ง

นอภ.แม่อาย กล่าวต่อว่า นักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ นิยมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเฉพาะแม่น้ำลำธารและป่าเขาลำเนาไพร จะเป็นสถานที่เที่ยวเพื่อพักผ่อนคลายร้อน โดยเฉพาะคนในเมืองและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เบื่อกับการแอ อัด ก็จะออกมาเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ จะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดสถานที่ ทำให้ใครๆก็อยากมาเที่ยว ต้นน้ำลำธารเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าต่อชีวิต ต้องช่วยกันรักษาเพราะใช้ในการอุปโภค-บริโภค ใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์

ส่วนเรื่องประเพณีก็ต้องรักษาไว้เช่น ปอยส่างลองเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก วัฒนธรรมจารีตประเพณี กิริยามารยาทที่ดีงามของคนเชียงใหม่ เป็นที่เลื่องลือ ขอให้รักษาไว้เพราะมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เราจะขาดเรื่องนี้ไม่ได้ นอภ.กล่าว

นายสมชาย สุวรรณ์ นายก อบต.แม่สาว กล่าวว่า ทาง ต.แม่สาว อบต.แม่สาว และประชาชนชาวบ้าน ต.แม่สาว ได้ให้ความสนใจเรื่องของการท่องเที่ยว จึงได้รวมตัวกันพร้อมหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา ต.แม่สาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของผลประโยชน์และรายได้ แต่จะมุ่งเน้นเรื่องของการอนุรักษ์รักษาขนบธรรม เนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามเป็นหลัก เพื่อให้เกิดมนต์เสน่ห์แก่ผู้พบเห็น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งไทย -ต่างประเทศ

นายกวียอด ยอดแสง ผญบ.บ้านเมืองหนอง ม.10 กล่าวว่า ชาวบ้านได้มีการบวชปอยส่างลอง เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ จึงเริ่มตั้งขบวนแห่ที่บ้านแม่สาว เพื่อทำการเปิดการท่องเที่ยว ให้นักท่องได้เล็งเห็นความสำคัญของปอยส่างลอง และเพื่อเป็นการโปรโมตงานท่องเที่ยวแม่สาว ที่มีหลากหลายชนเผ่าที่อยู่ร่วมกันได้เพราะ ประเพณีที่คล้ายคลึงกัน

นายนพดล ปะแอ๋ หน.ชนเผ่าราหู่ อบต.บ้านโป่งไฮ และเป็นมัคคุเทศก์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กล่าวว่า ปีหนึ่งๆมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนับแสนคน ในฤดูกาลท่องเที่ยว ส่วนในยามปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินับหมื่นคนต่อปี ที่มาเที่ยวในลักษณะของการเดินป่า ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเผ่ามูเซอหรือลาหู่ มีรายได้จากการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีน้ำตกปู่หมื่น บ้านเล็กฯ ดอยผ้าห่มปก โดยเฉพาะการเดินป่าไปเที่ยวบ้านนาบ่าอื้น ซึ่งอยู่ในเขต ต.แม่อาย จะมีท้องทุ่งนาบนดอยให้เห็น คิดว่าเป็นผืนนาที่อยู่บนเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,600 เมตร