ละครโน
ประเพณีต่างประเทศ

ละครโน

ละครโน (NOU) เป็นหนึ่งในการแสดงละครหน้ากากที่จัดแสดงในยุคกลาง เป็นประเพณีที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานมากกว่า “ละครคะบุกิ” ซึ่งเป็นที่นิยมในชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นศิลปะการแสดงที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ละครโนเกิดขึ้นในสมัยเฮอันซึ่งได้รับความนิยมในสังคมชนชั้นสูง ฉากหลังเวทีละครโน จะวาดเป็นรูปต้นสน โดยจะสวม “หน้ากาก” และทำการแสดงบริเวณนั้น ในปี 1957 ละครโนได้ถูกระบุให้เป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น รูปแบบของละครโนมีมากมาย เช่นแบบ “Kanze-za” หรือ “Hosho-za” และในปัจจุบันเองก็มีการเปิดแสดงกว่า 2-3 พันรายการจากการแสดงที่เล่นในยุคสมัยนั้น