วัฒนธรรมต่างประเทศ

วัฒนธรรมของมาเลเซีย

วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆของมาเลเซีย 

หลายคนคงรู้จักการละหมาดของมาเลเซียมาก่อน   ซึ่งประเทศมาเลเซียนั้นมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในประเทศ โดยมีมากถึง 55%   การ ละหมาด เป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการภักดีต่อพระอัลลอฮฺ   มุสลิมทุกคนจะต้องละหมาด วันละ 5 เวลา เรียกว่า ละหมาดฟัรฎู ละหมาด หมายถึง การขอพร ความหมายทางศาสนาหมายถึง การกล่าวและการกระทำ   ซึ่งเริ่มต้นด้วยตักบีร และ จบลงด้วยสะลาม การละหมาดเป็นการสร้างเอกภาพอย่างหนึ่งของมุสลิม   เมื่อละหมาดมุสลิมทั่วโลก หันหน้าไปทางกิบละฮฺ เพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ การละหมาด ฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทน และขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวมลายู 
          ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ประกอบขึ้นด้วยหลากหลายชาติพันธุ์   ประเทศมาเลเซียมีดินแดนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นรัฐต่างๆจำนวน 11 รัฐตั้งอยู่บนแหลมมลายู   อีกส่วนหนึ่งมี 2 รัฐตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว   ทั้งสองส่วนนี้มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ รัฐที่ตั้งอยู่บนแหลมมลายูประกอบด้วยชาติพันธุ์ใหญ่ๆจำนวน 3 ชาติพันธุ์ คือ มลายู จีน และอินเดีย ส่วนรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีจำนวนชาติพันธุ์หลายสิบชนเผ่า
วัฒนธรรมของมาเลเซีย
วัฒนธรรมของมาเลเซียรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความเป็นสีสัน  และได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนาน  ประเทศมาเลเซียมีการร่ายรำ  การละเล่นพื้นเมือง   และ  เทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจอีกมากมาย

   มาเลเซียมีการแสดงพื้นเมืองอยู่มากมาย  เช่น

โจเก็ต

เป็นระบำพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงหนึ่ง  มีจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน  คนในมาเลเซียมักจัดแสดงเต้นในเทศกาลและงานสังคมต่างๆ

 

ทาเรียนลิลิน

     เป็นการฟ้องเทียนโดยหญิงสาว  มีตำนานกล่าวว่า  การระบำนี้มาจากหญิงสาวที่ทำแหวนแต่งงานหล่นหาย จึงจุดเทียนเพื่อตามหาแหวนวงนั้นในที่ทำหล่นหายไป

บังกรา
            เป็นระบำการแสดงของชุมชนชาวซิกข์  ใช้กลองและเครื่องเคาะต่างๆช่วยสร้างขึ้นเป็นจังหวะที่สนุกสนานในการแสดงในงาน

บาราตานัตยัม
มีต้นกำเนิดจากการร่ายรำเพื่อบูชาพระเจ้าในศาสนาฮินดู เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของคนมาเลเซีย

 

ซูมาเซา     
     เป็นระบำประจำรัฐซาบาห์  นักระบำทั้งชายหญิงที่คู่กันจะวาดลวดลายเลียนแบบท่าทางปีกนกไปพร้อมกับจังหวะเสียงฆ้อง

 

ดาตุนจูลุด
            หรือระบำนกเงือก  เป็นระบำขึ้นชื่อของซาราวักมีความโดดเด่นที่ “ซาเพ” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นของซาราวัก

 
ทั้งหมดนี้คือการแสดงร่ายรำของวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น