Inemuri
วัฒนธรรมแปลกๆของญี่ปุ่น

Inemuri (การหลับในระหว่างงาน)

Inemuri (การหลับในระหว่างงาน)
มนุษย์เงินเดือนที่ญี่ปุ่นทำงานหนักมาก ทำงานยาวมาก และทำงานเครียดมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีวัฒนธรรม Inemuri หรือ Work Naps ซึ่งแปลว่าการงีบในระหว่างการทำงานเกิดขึ้น ซึ่งที่แปลกมันอยู่ตรงที่ หากเจ้านายคุณมาเห็นว่าคุณหลับบนโต๊ะนั้น เขาจะไม่ว่า ไม่ปลุก แต่จะยิ้ม และอนุญาตเพราะนั่นคือ สัญญาณบอกว่าคุณทำงานหนักนั่นเอง