KFC
วัฒนธรรมแปลกๆของญี่ปุ่น

KFC ในวัน Christmas Eve

KFC ในวัน Christmas Eve
KFC เข้ามาญี่ปุ่นในปี 1970s และในอดีตนั้น ชาวตะวันตกที่ทำงานที่นี่จะฉลองวันคริสต์มาสด้วยการทานไก่ KFC เพราะมันใกล้เคียงสิ่งที่พวกเขากินที่บ้านมากที่สุดแล้วในเวลานั้น แต่มันกลับกลายเป็นคนญี่ปุ่นก็นำวัฒนธรรมนี้ไปใช้ด้วย จนในปัจจุบัน คุณต้องสั่ง KFC ล่วงหน้ากว่า 2 เดือนก่อนวันคริสต์มาส เพราะความต้องการจะสูงมาก

KFC