Mascot
วัฒนธรรมแปลกๆของญี่ปุ่น

Mascot แสนน่ารัก

Mascot แสนน่ารัก
คงไปต้องพูดอะไรมากกับเรื่องของตัวมาสคอต เพราะที่เราว่าแปลกไม่ใช่เรื่องอะไร แต่การที่คนญี่ปุ่น เอามาสคอตน่ารักๆ มาเป็นตัวแทนเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าข้อความที่จะส่งถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาจะซีเรียสแค่ไหน ก็ยังผ่านตัวมาสคอตน่ารักๆ ได้ เช่น รณรงค์ลดการสูบบุหรี่ รณรงค์เพื่ออบรมการหนีไฟในรถไฟใต้ดิน เป็นต้น

Mascot